Het dorpsplein in Kalkendorp.

Het gekasseide dorpsplein, met ietwat verscholen, het standbeeld van het H. Hart, ontstond omstreeks 1964 na de afbraak van het oude schepenhuis of gemeentehuis en de aanpalende kantschool met kleine woning. Het grootste deel van de oppervlakte van het huidige dorpsplein was tot in de vroege jaren 1950 ingenomen door de parochiale begraafplaats.

De middennegentiende-eeuwse kantschool was tot aan de afbraak de ontmoetingsplaats van de katholieke parochiale verenigingen, niet alleen als vergader- en feestlokaal, maar er werd ook toneel gespeeld of geturnd. Na de afbraak ervan vonden die verenigingen vooral een onderdak in de lokalen en het zaaltje van het Parochiehuis, de vroegere woning en drukkerij van de Kalkense familie Van de Velde, op de kruising van Kalkendorp met de Koffiestraat. Ter vervanging van het oude schepenhuis, daterend uit de zeventiende eeuw, werd in de vroegere Molenstraat, de huidige Nerenweg een nieuw gemeentehuis gebouwd. Dat gebouw doet nu dienst als Sociaal Huis.

Op de zuidoostelijke hoek van het dorpsplein, vlak bij het gedenkteken van de heraanleg van Kalkendorp in 1992, staat de laatste getuige van de vroegere situatie: de Vrijheidsboom van Kalken. Die lindeboom stond vroeger in de omheinde hof van het oude schepenhuis. Recent dendrologisch onderzoek plaatst de kiemdatum van die boom in de periode 1853-1876. In het voorontwerp van de heraanleg van 1992 was er nog ruimte voorzien voor een frituur…

Kaart

Volgende stop: De garage Crabeel in de Koffiestraat