Kruising Drapstraat-Scheestraat

Op de splitsing van de huidige Scheestraat en de Drapstraat staat een staakkapelletje in de schaduw van een lindeboom. Over de geschiedenis van dit kapelletje, bijvoorbeeld wie het kapelletje opgericht heeft, zijn er tot nog toe geen gegevens beschikbaar. Vermoedelijk heeft die oprichting te maken met een hoevebrand die veroorzaakt werd door een blikseminslag. Tot op de dag van vandaag ontfermen enkele buurtbewoners zich over het kleine rustgevende buurtelement. De Drapstraat is een heel oude verbindingsweg of kerkwegel die rechtstreeks naar de kerk in Kalkendorp loopt. Ze loopt dichtbij de Steenbeek, de beek die verder doorloopt naar de Kalkenvaart. De benaming van die beek heeft ze vermoedelijk te danken aan de vroegere benaming van de Scheestraat, namelijk de Steen- of Steene-straat (nakijken straatschouwingen ancien regime/landboek). Het deel van de Scheestraat tussen de Drapstraat en de huidige Dendermondsesteenweg is een later gevormde verbindingsweg.

De Steenbeek is slechts één van de noord-zuid lopende beken op Kalkens grondgebied die zorgen voor de afwatering naar de Schelde. Tussen die beken lopen de noord-zuid gerichte Bontinkstraat, Zauwerstraat, Schriekstraat, Zomerstraat en Brugstraat die twee hoofdassen verbinden, namelijk de west-oost lopende belangrijke wegen van Gent naar Lokeren via Beerveldedorp en de huidige Dendermondsesteenweg/Heirweg in Kalken. Langs bijna al die noord-zuid gerichte wegen ontstonden woonkernen, ongeveer halverwege tussen die belangrijke verbindingswegen, en wel rond kruispunten met wegels die de noordzuid georiënteerde wegen met elkaar verbonden. Een aantal van die woonkernen, voornamelijk gevormd door landbouwuitbatingen, zouden uitgroeien tot mini-zelfvoorzienende kernen met ook ruimte voor arbeiders en ruimte voor een of meer herbergjes. Dat die woonkernen ver van de belangrijke verbindingswegen gegroeid zijn, heeft volgens Marcel Meys, een van de belangrijkste vorsers en kenners van de geschiedenis van dit gebied, alles te maken met zelfverdediging: de dikwijls in zeer slechte staat verkerende noord-zuid gerichte wegen, die van op de grotere wegen nergens naartoe schenen te leiden, konden bescherming bieden tegen legerbendes en besmettelijke ziekten.

Langs twee van die kernen, namelijk de wijk Hussevelde en de wijk Fortune (Zomerstraat-Brugstraat) voert deze fietstocht ons.

Kaart

Vorige stop: De villa van Gustaaf Piens in de Koffiestraat – Volgende stop: Het schooltje van Gabriël Van den Abbeele op de wijk Hussevelde