Het schooltje van Gabriël Van den Abbeele op de wijk Hussevelde

“Wilt scholieren ras beginnen te bedwingen uwe zinnen, neemt toch waer dien schoonen tijd, die gij in schoole zijt”. Dit zijn de eerste vier versregels van een gedicht waarmee onderwijzer Gabriël Van den Abbeele zijn leerlingen bij het begin van een nieuw schooljaar verwelkomde. Meester Gabriël was misschien wel meer rederijker of toneelspeler dan onderwijzer. Hij werd geboren te Schellebelle en overleed te Kalken in 1814, hij werd 75 jaar. Hij moet reeds omstreeks 1766 als schoolmeester actief geweest zijn. De Kalkense geschiedschrijver Cyriel Dauwe noteerde in zijn werk “Calcken door de eeuwen heen”, dat verscheen in 1908, meer dan tien dichtstukjes waarmee hij zijn leerlingen probeerde te motiveren en goede manieren te leren. Hij woonde en gaf les in zijn eigen woning, te situeren ter hoogte van woning Husseveldestraat 23, maar dan wel een beetje dichter bij de weg. Gabriël schreef meerdere toneelstukken die eind de achttiende, begin de negentiende eeuw in Kalken werden opgevoerd. Dat gebeurde ook op een theater dat opgetrokken werd in de onmiddellijke omgeving van een herberg op de wijk Hussevelde. Ook zijn zoon Joannes Livinus had rederijkers- én onderwijzersbloed in de aderen. Anders dan zijn vader, diende hij wel over een diploma te beschikken om les te mogen geven. Inderdaad tijdens de Franse en Nederlandse periode dienden onderwijzers die door de overheid betaald werden, examens van geschiktheid af te leggen.

De onderwijzers die in de achttiende-eeuw les gaven in de meest elementaire zaken zoals godsdienstonderricht, lezen en schrijven, hadden geen diploma. Wat ze wel nodig hadden, was de toestemming van de pastoor …

Kaart

Vorige stop: Kruising Drapstraat-Scheestraat – Volgende stop: Estaminet In Den Bouw (Zomerstraat 85) en Wijngoed Fortune