Estaminet In Den Bouw (Zomerstraat 85) en Wijngoed Fortune

Estaminet In Den Bouw werd omstreeks 1864 gebouwd op een driehoekig stuk grond dat tussen een aantal straten lag. Dat stuk grond was even voordien door de gemeente Kalken te koop aangeboden om meer financiële middelen te hebben om de armoede, ten gevolge van de landbouw- en textielcrisis van het midden van de negentiende eeuw, beter te kunnen bestrijden.

Het stuk grond in de Zomerstraat werd aangekocht door de familie Pierre De Bleu, die er kort daarop een woning met stalling optrok. Een deel van de woning had de functie van herberg. Het feit dat zo kort na de ingrijpende middennegentiende-eeuwse crisis een nieuwe woning werd opgetrokken, was vermoedelijk zo algemeen besproken dat het geleid heeft tot de naamgeving van die woning met herberg: “Den Bouw” of plaats waar een nieuwe woning werd gebouwd.

De woning met herberg kwam omstreeks 1885 in handen van de brouwerij Verstraeten, die hier een honderdtal meter verder gelegen was (Zomerstraat 83).

In juni 2020 sloot de herberg en aan het als monument geklasseerde gebouw wordt voor het ogenblik gewerkt.

In de onmiddellijke omgeving van Estaminet In Den Bouw werden enkele jaren geleden enkele wijngaarden aangeplant. Ze behoren de uitbaters van Wijngoed Fortune toe, de familie Stevens-Leroy.

De naam van dit wijngoed verwijst naar de achttiende-eeuwse herberg De Fortuin aan het einde van de Brugstraat, op de huidige grens met Beervelde-Lochristi, waaraan de latere plaats- en wijknaam Fortuin of Fortune de naam te danken heeft. We passeren enkele honderden meters verder op die plaats (Brugstraat 34).

Kaart

Vorige stop: Het schooltje van Gabriël Van den Abbeele op de wijk Hussevelde – Volgende stop: Wijk Eesvelde: garage Pikhaus en rapenslag